Guia da Saúde

Esta é unha guia fácil e atractiva para que todos os usuarios ou pacientes podan obter comodamente información precisa sobre a súa dolencia, consellos de prevención e hábitos saudabeis. Está dividida en 24 unidades estruturadas sobre as diferentes partes do corpo e tipos de enfermidades.

Esta guia é unha traducción da «Guia de la Salud» editada pola SEMFYC en 2005, asociación á que agradecemos a súa cesión de dereitos para a esta publicación.

Unidade 0. Introducción

Unidade 0. Introducción

Unidade 1. Prevención e promoción da saúde

Unidade 1. Prevención e promoción da saúde

Unidade 2. Enfermidades da cara, nariz, boca, garganta e oídos

Unidade 2. Enfermidades da cara, nariz, boca e oídos

Unidade 3. Enfermidades do sistema nervoso

Unidade 3. Enfermidades do sistema nervoso

Unidade 4. Enfermidades da conduta e de relación

Unidade 4. Enfermidades da conduta e de relación

Unidade 5. Conductas de risco

Unidade 5. Conductas de risco

Unidade 6. Enfermidades da reproducción, idade fértil e menopausia

Unidade 6. Enfermidades da idade fértil e menopausia

Unidade 7. Enfermidades do aparato xenital masculino

Unidade 7. Enfermidades do aparato xenital masculino

Unidade 8. Enfermidades do ril e das vias urinarias

Unidade 8. Enfermidades do ril e das vias urinarias

Unidade 9. Enfermidades do aparato respiratorio

Unidade 9. Enfermidades do aparato respiratorio

Unidade 10. Enfermidades cardiovasculares e do sangue

Unidade 10. Enfermidades cardiovasculares e do sangue

Unidade 11. Enfermidades do metabolismo

Unidade 11. Enfermidades do metabolismo

Unidade 12. Enfermidades da pel e do pelo

Unidade 12. Enfermidades da pel e do pelo

Unidade 13. Enfermidades do aparato dixestivo

Unidade 13. Enfermidades do aparato dixestivo

Unidade 14. Enfermidades do aparato locomotor

Unidade 14.Enfermidades do aparato locomotor

Unidade 15. Actuacións frente accidentes e intoxicacións

Unidade 15. Actuacións frente accidentes e intoxicacións

Unidade 16. Enfermidades dos ollos

Unidade 16. Enfermidades dos ollos

Unidade 17. Enfermidades da infancia

Unidade 17. Enfermidades da infancia

Unidade 18. Adolescencia

Unidade 18. Atención específica a adolescencia

Unidade 19. Atención á muller

Unidade 19. Atención específica á muller

Unidade 20. Atención ao ancián

Unidade 20. Atención ao ancián

Unidade 21. Enfermedades infecciosas xerais

Unidade 21. Enfermedades infecciosas xerais

Unidade 22. Analises e exploracións complementarias

Unidade 22. Analises e exploracións complementarias

Unidade 23. Organización e Lexislación sanitaria

Unidade 23. Organización e Lexislación

Unidade 24. Miscelánea

Unidade 24. Miscelánea